Vodoznak (též vodotisk, průsvitka nebo filigrán) je ochranný prvek. Je dobře viditelný když se bankovka drží proti světlu (viz obrázek 2).
Vodoznak – značky, obrazce nebo obrazy s papírové hmoty, viditelné v průsvitu (průhledu proti světlu), vznikají sesíláním nebo zeslabením papírové hmoty, vymodelováním plastických obrazců v mokré fázi výroby, při zplsťování (viz obrázek 1). Vodotisk má ochrannou a dekorativní funkci.

obrázek 1 obrázek 2

technika vodotisku

zkoumání vodoznaků
 

Druhy vodoznaků

  • průběžný – probíhá po celé ploše bankovky bez ohledu na tisk avšak vodotisková figura je ve stejné pozici (např. lipové listy vodotiskového papírů 100 Kčs mají špičky vzhůru); vyskytují se i anomálie v poloze vodotisku
  • tmavočarý – zv. pozitivní, papír je v místě kresby zesílen
  • běločarý – zv. negativní, papír je v místě kresby zeslaben
  • kombinovaný – tmavočarý a běločarý (průběžný) společně
  • stupňový – vodotisková kresba vytváří polotóny, symboly, podobizny (1000 Kč III) se také nazývá figurální
  • lokalizovaný – umístěný na stejném místě v bankovkovém poli, ve vodotiskové lokalitě
  • figurální průběžný – nový typ vodotisku, jehož figura je na vodotiskovém okraji, ale svoji pozici na svislicí mění, skáče“, odtud také pracovní název „skákavý“
 

Přehled průběžných vodoznaků

Vodoznak Jméno Bankovky

vodoznak tašková krytina (šupiny)

Tašková krytina
(šupiny)
10 Kč – 1919
20 Kč – 1919
10 Kč – 1927

vodoznak monogram rcs

Monogram RČS 50 Kč – 1919

vodoznak mříže

Mříže 100 Kč – 1919 500 Kč – 1919

vodoznak vlnovky

Vlnovky 50 Kč – 1922

vodoznak dlaždice

Dlaždice 50 Kč – 1929 50 K – 1940 100 Kčs 1945 1000 Kčs – 1945, I. vydání

vodoznak klínový

Klínový 5 Kč – 1938
100 K – 1940
10 K – 1942
20 K – 1944
50 K – 1944
1000 Kčs – 1945, II.vydání

vodoznak lomený

Lomený 5000 K – 1944 50 Kčs – 1948

vodoznak Neografia 1

Neografia I 20 Ks – 1942

vodoznak Neografia 2

Neografia II 10 Ks – 1943 2000 Ks – 1945

vodoznak vídeňský

Vídeňský 100 Ks – 1940, II. vydání

vodoznak Goznak

Goznak

poukázky 1944

vodoznak hvězda v kruhu

Hvězda v kruhu státovky a bankovky 1953 3 Kčs – 1961 5 Kč – 1961

vodoznak hvězda v listu

Hvězda v listu 25 Kčs – 1958
10 Kčs – 1960
100 Kčs – 1961, I. vydání
50 Kčs – 1964

vodoznak hvězda a list

Hvězda a list 100 Kčs – 1961,
II. vydání všechny banovky od roku 1970
 

 
Vodoznak Typ vodoznaku Bankovka Rok

20 Kč 1994 vodoznak
figurální 20 Kč 1994

50 Kč 1993 vodoznak
figurální 50 Kč 1993

100 Kč 1993 vodoznak
figurální 100 Kč 1993

200 Kč 1993 vodoznak
figurální 200 Kč 1993

500 Kč 1993 vodoznak
figurální 500 Kč 1997

500 Kč 2009 vodoznak
figurální 500 Kč 2009

1000 Kč 1996 vodoznak

figurální 1000 Kč 1996

1000 Kč 2008 vodoznak

figurální 1000 Kč 2008

2000 Kč 1999 vodoznak
figurální 2000 Kč 1999

2000 Kč 2007 vodoznak
figurální 2000 Kč 2007

5000 Kč 1993 vodoznak-1999
figurální 5000 Kč 1999

5000 Kč 2009 vodoznak
figurální 5000 Kč 2009
 
 

Zdroj:
– Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 2010, Jan Bajer, Jindřich Holna, Aleš Kohout
– Poznáváme a sbíráme papírové peníze, Julius Sém

close

Dejte si odběr!

Sporadicky aktualizuji stránku
na prodej bankovek. Pokud to chcete vědět jako první, přihlaste se k odběru.

Žádný spam! Bude výhradně zaslaná informace
o aktualizaci bankovek na prodej.