Okolkovaní, přetisky

Okolkovaní a přetisky bankovek na našem území

Každá měnová reforma za sebou nese rozdělení stávající měny do nové měny. Měnovou reformou se totiž mění celý peněžní systém státu. Slovo reforma vyjadřuje smysl razantního kroku státní politiky.
Měnová odluka naproti tomu znamená opuštění dosavadní měny a hlavně měnové politiky, která byla spojena s měnovou politikou jiného státu. Dochází k ní zpravidla při rozpadu státu se společným peněžním systémem a měnovou politikou.

 
 

Republika Československá 1919 (Prozatímní státovky ČSR)

Alois Rašín se stal po převratu 28. října 1918 prvním československým ministrem financi, jeho úkolem bylo: vytvořit samostatnou pevnou menu a určit hlavní směr příští měnové politiky.
Rašín sám osobně řídil všechny práce, nic nemohlo, uniknou jeho pozornosti. Vlastní rukou připraví i návrh zmocňovacího zákona. Teprve v době od 17. do 24. února 1919 se přípravou reformy zabýval v dlouhých a důvěrných poradách financi výbor Národního shromáždění.
Peněžní reforma byla uzákoněna na tajné noční schůzi Národního shromáždění 25. února 1919 – zákonem c.84/1919 sb. Hned nato byly v noci obsazeny vojskem celé státní hranice, zastavena veškerá přeprava osob a zboží přes hranice a veškerý poštovní styk s cizinou. Po celé republice byly rozvezeny vyhlášky, tiskopisy a kolky. Obyvatelstvo bylo vyrozuměno tiskem a ústními sděleními ve všech školách, kostelích a vybubnováním v obcích. Cela Akce proběhla v sedmi dnech – od 3. do 9. března 1919, na Slovensku do 12. března 1919.
Reforma spočívala v tom, že z předložených hotovost se okolkovala a do oběhu vrátila polovina, druha polovina byla zadržena a vydána za ni 1%ní vládni dluhopisy, kterými se mohla splácet mimořádně dávka z majetku. Plně byly okolkovaný hotovosti státních pokladen.
Pro okolkované bankovky byla potřeba 244 milionů kolků, přes 2.5 milionu tisícikorunových bankovek, nekolovaly se jedno- a dvoukorunové bankovky bylo by to technicky neúnosné. Rovněž se nekolkovaly bankovky 10.000 k, které byly dány do oběhu v prosinci 1918 a které u nás stát neuznal.
Kolky byly vytištěny u firem „Unie“ a Haase“ v Praze. Aparát, který kolkovací akci převedl, se skládal z 13 hlavních a 410 okresních státních komisariátu s přibližně 1.500 sběrnami – v čele ministr Rašín. Celkem asi 15 tisíc pracovníků.

 
10 Korun,
kolek 10 haléřů
20 Korun,
kolek 20 haléřů
50 Korun 1914,
kolek 50 halěřů
100 Korun 1923,
kolek 1 koruna
1000 Korun,
tištěný kolek 10 K

10 Korun 1915, kolek 10 halleru

20 Korun 1913, kolek 20 halleru

50 Korun 1914, kolek 50 haleru

100 Korun 1912,kolek 1 koruna

1000 Korun 1902,kolek 10 korun

25 x 34 mm 22 x 22 mm 26 x 26 mm 25 x 33 mm 25 x 30 mm
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
 
 

Protektorát – 1 Korun 5 Korun, 1938/1940

1 K a 5 K, 1938/40, Ruční přetisk
(necentrovaný, nerovnoměrný, rozpitý tisk)
1 K a 5 K, 1938/40, Strojový přetisk
(centrovaný, rovnoměrný)

Ruční přetisk

Strojový přetisk

38-40 mm 40 mm
náhled bankovky
náhled bankovky
 
 

Slovenská Republika, 1939 – 1945

Přetisk "SLOVENSKÝ ŠTÁT"

100 K – "SLOVENSKÝ ŠTÁT" 500 K – "SLOVENSKÝ ŠTÁT" 1000 K – "SLOVENSKÝ ŠTÁT"

Razitko 100 K - SLOVENSKÝ ŠTÁT

Razitko 500 K - SLOVENSKÝ ŠTÁT

Razitko 1000 K - SLOVENSKÝ ŠTÁT

60 x 23 mm 60 x 23 mm 60 x 23 mm
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
 
 

Kolkované peníze na Slovensko, 3.7.-31.10.1945

100 Ks – 1940,
I. Vydání, kolek žlutý,
písmenko "K"
100 Ks – 1940,
II. Vydání, kolek žlutý,
písmenko "K"
500 Ks – 1941,
kolek červený,
písmenko "B"
1000 Ks – 1940,
kolek červený,
písmenko "Y"

100 Ks – 1940, I. Vydání, kolek žlutý, písmenko K

100 Ks – 1940, II. Vydání, kolek žlutý, písmenko K

500 Ks – 1941, kolek červený, písmenko B

1000 Ks – 1940, kolek červený, písmenko Y

22 x 25 mm 22 x 25 mm 22 x 25 mm 23 x 34 mm
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
 
 

Kolkované korunové poukázky

100 K – 1944,
kolek ultramarinový,
písmenko "E"
500 K – 1944,
kolek ultramarinový,
písmenko "E"
1000 K – 1944,
kolek ultramarinový,
písmenko "E"

Kolek 100 K – 1944

Kolek 500 K – 1944

Kolek 1000 K – 1944

22 x 25 mm 22 x 25 mm 22 x 25 mm
náhled bankovky
náhled bankovky
náhled bankovky
 
 

Kolky vzoru 1962

Kolky byly připraveny pro případ mimořádné náhrady stávajících platidel. Třeba Kubánská krize. Kolky byly po roce 1993 úředně zničeny, ojediněle archy se dostaly mezi sběratele.
V novější době se mezi sběrateli objevily bankovky, které mají kolky nalepené. Zřejmě podle domnění.
Kolek D, Kolek P, Kolek S. Cena sady kolků ve stavu N je 700. – Kč (stav 31.5.2011)

10 D – 1960 50 P – 1964 100 S – 1961

Kolek 10 D - 1960

Kolek 50 P - 1964

Kolek 100 S - 1961

12 x 23 mm 12 x 23 mm 12 x 23 mm
 
 

Rozpad Československa a vznik Česka a Slovenské republiky k 1. lednu 1993 byl počátkem i rychlého rozpadu společně měny, už 8 února 1993 Kč a Sk nahradily dřívější Kč. Okolkovaní proběhlo ve dnech 4. -7.01.1993

 

1993 – Česka republika

100 C 500 D 1000 M 1000 M tištěný kolek

kolek 100 C

kolek 500 D

kolek1000 M kolek

kolek 1000 M tištěný kolek

24 x 20 mm 24 x 21 mm 25 x 21 mm 23 x 19 mm
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky
 
 

1993 – Slovensko

20, kolek tyrkysový 50, kolek žlutý 100, kolek červený 500, kolek modrý 1000, kolek okrový

20, kolek tyrkysový

50, kolek žlutý

100, kolek červený

500, kolek modrý

1000, kolek okrový

18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky