Infračervené světlo

Tisk tohoto prvku patří do kategorie “pro odbornou veřejnost” a “pro specializovaná zařízení”. Ochranné prvky infračerveného tisku jsou viditelné pouze se speciálním osvětlením tzv. IR světlem. Při tisku jsou části bankovek vytištěné speciální IR barvou. Níže najdete ukázky několika bankovek, jak vypadají při nasvíceni IR světlem a pod normálním světlem.
Infračervené záření má vlnovou délku mezi 780 nm a 1 mm
skala uv abc ir viditelne svetlo

Nominál Rok IR líc IR rub Normální světlo líc
20 Kč 1994

20-kc-1994-avers-ir

20-kc-1994-revers-ir

20 K%C4%8D 1994 lic

50 Kč 1993

50-kc-1993-avers-ir

50-kc-1993-revers-ir

50-kc-original

50 Kč 1997

50-kc-1997-avers-ir

50-kc-1997-revers-ir

50 Kč 1993 lic

100 Kč 1997

100 Kč 1997 líc IR

100 Kč 1997 rub IR

100 Kč 1993 lic

200 Kč 1998

200 Kč 1998 líc IR

200 Kč 1998 rub IR

200 Kč 1993 lic

500 Kč 2009

500 Kč 2009 líc IR

500 Kč 2009 rub IR

500 Kč 2009 normální denní světlo

1000 Kč 2008

1000 Kč 2008 líc IR

1000 Kč 2008 líc IR

1000 Kč 2008 normální denní světlo

2000 Kč 2007

2000 Kč 2007 líc IR

2000 Kč 2007 líc IR

2000 Kč 2007 normální denní světlo

1000 Sk 2002

1000 Sk 2002 líc IR

1000 Sk 2002 rub IR

1000-sk-original

10 € 2002

10 € 2002 líc IR

10 € 2002 rub IR

10-eur-2002-lic

1000 Dinara 2006

1000 Dinara 2006 líc IR

1000 Dinara 2006 rub IR

1000 Dinara 2006 original

10 Dollar 2003 beze změn

10 Dollar 2003 rub IR

10 Dollar 2003 rub normal