NOTAFILIE – Co je tak fascinujícího na sběru bankovek?
Sběru bankovek a nauce o nich se říká „notafilie“. Pomocnou vědou historickou, jež zahrnuje také nauku o platidlech všeobecně (tedy i o bankovkách), se říká „numizmatika“.

  500 Kč 1919 líc

 1. Bankovky jako umělecké dílo
  Bankovky nabízejí, na rozdíl od mincí a poštovních známek, díky jejich rozměru mnoho rozsáhlejších prvků s možností uplatnit uměleckou tvorbu. Některé bankovky jsou pravá umělecká díla, která perfektně zrcadlí duch svého času a často byla vytvořena známými umělci. Například pětisetkoruna z roku 1919 od Alfonse Muchy nebo padesátikoruna z roku 1940 od Maxe Švabinského.
  Bankovky často zkrášlují portréty známých osobností z oboru politiky, umění, kultury nebo vědy (osobnosti jako je např. Jan Ámos Komenský, Ema Destinnová, Tomáš Garrigue Masaryk, František Palacký, Božena Němcová, Karel IV. atd.). Každá bankovka je unikát, protože má vlastní sériové číslo, a tak vlastně existuje pouze jednou.
 2.  
 3. Bankovky a státovky
  Rozlišení papírových peněz na bankovky a státovky vzniklo historicky. Státovky byly úvěrovým zdrojem státu a příjmem rozpočtu. Stát za ně ručil svou autoritou a zpravidla stanovo-val maximální částku na obyvatele. Bankovky vydával zmocněný emisní ústav (banka) na podkladě stanoveného krytí hodnotnými aktivy (devizami, valutami, zlatem). Dělení papírových plati-del na bankovky a státovky zaniklo v ČSSR v 70. letech 20. stol.
 4.  
 5. Bankovky jako kapitálová investice
  Sběratelství samozřejmě nemůže nikdy nahradit vkladní knížku nebo životní pojistku. Ale u jakého koníčka lze tvrdit, že se při zábavě nasbírají peněžní hodnoty? Spoření je mnohem jednoduší, když se dá rozšířit sbírka. Hodnota sbírky je podle zákonu nabídky a poptávky. Při stoupající poptávce mohou nasbírané bankovky získat na hodnotě, u klesající poptávky zase naopak hodnotu ztrácí.
  V posledních dvaceti letech ceny historických bankovek značně vzrostly, mnoho z nich dokonce znásobilo svou hodnotu. V současnosti se tento vývoj trochu zabrzdil. Hodnoty bankovek ale stále v malých krocích stoupají.
 6.  
 7. Koníček pro každou peněženku
  Sbírání bankovek je pro každého finančně dostupné. Nejnižší bankovky jsou k dispozici již za několik málo korun, a proto můžeme pořídit i s malým množstvím peněz krásnou sbírku. Často je velmi obtížné získat podle katalogu „levné“ bankovky ve velmi dobrém stavu. I dlouholetí sběratelé tyto bankovky nemají ve své sbírce v dobře zachovalém stavu. Tak se může stát, že i bez vysoké finanční částky můžete s trochou štěstí vytvořit pozoruhodnou sbírku. Ale i pro lidi s velkými finančními možnostmi jsou české bankovky výzvou. Se zvláště vzácnými kousky lze obchodovat i v řádech desítek tisíc korun, a především sbírka velmi starých bankovek holandských guldenů vyžaduje velké investice.
 8.  
 9. Koníček pro výzkumníka a objevitele
  Jen málo sběratelských oblastí je tak nedostatečně prozkoumáno jako notafilie. Při bližším prozkoumání a důsledném pátrání lze objevit mnoho nových variant bankovek s dosud neznámým značením nebo razítky, stejně jako různé barvy a tiskové chyby. Existující literatura není zdaleka kompletní a možná se najde zajímavý objev, který bude vhodný do zařazení do příštího vydání katalogu.
 10.  
 11. Které sběrné oblasti existují?
  Je důležité si uvědomit, že sesbírat všechny české bankovky je prakticky beznadějný úkol. I v případě, že máte na nákup bankovek velkou finanční částku, nemusí se podařit získat konkrétní bankovku, například kvůli její nedostupnosti. Z tohoto důvodu se mnoho sběratelů omezuje na bankovky z určitého období česko-slovenské historie. Taková specializace má tu výhodu, že má naději na poměrně kompletní sbírku. Je to šance, jak mít opravdu pěknou sbírku a mít jí úplnou. Uvádím příklady zajímavých sběratelských oblastí, na které se můžete specializovat.
 12.  
 13. Koruny (1902–1924)
  Mnohé bankovky vypadají na první pohled stejně, ale při bližším prohlédnutí jsou patrné malé rozdíly, jako např. různé ražení, vodoznaky nebo jiný papír. Výzvou pro sběratele a jejich sběratelské úsilí je sbírka různých variant razítek na bankovkách, které vznikly v důsledku zrušení monarchie. Tyto bankovky byly označovány územními nebo národními razítky bývalých zemí monarchie. Přestože některé z těchto tisků jsou nyní dokumentovány ve speciálních katalozích, stávající dokumentace není zdaleka plně prokázána. Na stovkách dosud známých variant se často objevují nové razítka. To je prostor pro výzkumné pracovníky a průzkumníky!
 14.  

  Perforace neplatné

 15. Druhy perforace u bankovek
  Perforace bankovek dělá hlavně banka, aby znehodnotila bankovku. Existuje několik variant děrování bankovek. Perforace bankovek byla v Československu prováděna obvykle slovem „SPECIMEN“ nebo třemi špendlíkovými dírkami o průměru cca 1 mm. Další možností je slovo „NEPLATNÉ“ či písmeno „S“, což se vyskytuje zejména u československých bankovek. Tato perforace se dělala výhradně na slovenském území. Další formu perforování je vidět na tisícikoruně z roku 1932, která je perforována čtyřmi otvory o průměru cca 1 cm. Všeobecně lze říct, že perforované bankovky mají výrazně nižší cenu oproti neperforovaným bankovkám ale samozřejmě existujou i výjimky. Podrobnější informace zde
 16.  
 17. Poznámka o uvedení zachovalosti:
  V různých zemích existují velké rozdíly v hodnocení zachovalosti bankovek. I v České republice zaleží objektivní odhad hodnocení na prodejci. Abyste při nákupu nebyli podvedeni, je důležité mít otevřené oči a nespoléhat jen na prodejce. Je důležité, abyste si udělali vlastní obraz a zboží důkladně prozkoumali. Při nákupu přes internet doporučuji nechat si poslat fotky nebo scan s velkým rozlišením, abyste se mohli přesvědčit o skutečné kvalitě bankovky. Bankovku doporučuji fotit proti světlu nebo nakloněnou k světlu.
 18.  
 19. Stupně zachovalosti papírových platidel
  Papírová platidla rozdělujeme podle zachovalosti do sedmi základních stupňů. Pro přesnější určení používáme znaménka minus a plus. V praxi jde o systém podobný školnímu známkování. Takže 1- je horší než 1, ale lepší než 2+. Upouštíme od značení zachovalosti zlomkem líc/rub (např. 1/2, 3/3), neboť praxe ukázala, že zachovalost jedné strany bankovky od druhé se nijak podstatně neliší.
 20.  
  CZ EU D USA F Popis
  N UNC/ GEM-UNC (Uncirculated) KFR MS-60 NEUF oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, bankovní kvality, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný
  0 AU (Almost Uncirculated) MS-50 nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů
  1 XF (Extra Fine) VZGL MS-40 SUP+ velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýš 1x)
  2 VF (Very Fine) SS MS-20 TTB krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé; olámané rohy, menší nečistotu i nepatrné odření lze tolerovat; neprodřený či jinak poškozený (natržení nebo nastřižení není přípustné)
  3 VG (Very Good) S.g.E MS-8 B dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený
  4 G (Good) G.e. MS-4 TBC méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený
  5 P (Poor) ve velmi špatném stavu, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy
   

  Perforace neplatné

 21. Jak bankovky uchovávat
  Protože je stav bankovek velmi důležitý pro jejich hodnotu, měli byste se snažit svoji sbírku co nejlépe ochránit proti vnějším vlivům (vlhko, velké teplotní výkyvy a světlo). Minimální způsob jsou průhledné obaly, které můžete zakoupit v každém obchodu sběratelství. Někteří sběratelé jsou názoru, že změkčovadla, která mohou obaly obsahovat, dlouhodobě vyvíjejí negativní vliv na kvalitu bankovek. Velmi rozšířená jsou speciální alba na bankovky. Existují i šanony, kde si můžete přikoupit a sestavit individuální velikosti.
 22.  
 23. Kde můžeme získat bankovky?
  Nejlepší místo je podkroví babičky nebo dobře skrytá záložka ve staré knize od tety. Zní to bizardně, ale stává se to častěji, než si myslíte. Jednoho dne ale už není možné získat další bankovky do své sbírky u příbuzných a kamarádů. Je nutné najít nové zdroje. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se dostat k bankovkám, je cesta k dealerům (profesionálním sběratelům) nebo návštěva prodejny starožitností. Řada numismatiků má v nabídce i bankovky. Nákup přes internet je také možný – řada webových obchodů bankovky nabízí k prodeji. Další možností jsou novinové inzeráty. Pro ty, kteří o víkendu rádi vstávají brzy a nevadí jim davy lidí a prohledávání kartonů, se nabízí zkusit štěstí na bleším trhu. Další možností jsou sběratelské výstavy (třeba na podzim „Sběratel“ v Praze – http://www.sberatel.info/). Existuje také řada pravidelných aukcí, kde se draží bankovky či jiné sběratelské předměty, například Aurea. Samozřejmě můžete i přes internet dražit na portálech jako je eBay nebo Aukro. Také se můžete stát členem sběratelského klubu a tam měnit či kupovat bankovky. Nebo se podívejte na moje odkazy https://www.papirovaplatidla.cz/informace/odkazy
 24.  
 25. Ceny bankovek
  Ceny bankovek jsou hlavně stanoveny vzácností té či oné bankovky a nabídkou a poptávkou. Dalším kritériem je stupeň zachovalosti a perforace. Existuje množství literatury, která se bankovkami zabývá a ve které jsou uvedeny orientační ceny.
  Stáří bankovek vůbec nemusí vypovídat o jejich ceně. Existují třeba mladé bankovky, které mají vzácnou sérii, a proto jsou dražší. Z toho důvodu doporučuji si pořídit katalog nebo se podívat sem do sekce „bankovky“, kde jsou uvedeny jejich orientační ceny a další užitečné informace. V posledních letech ceny v oboru bankovek nesmírně vzrostly. Důvodem je stále vyšší poptávka na internetu, který vytvořil nové obrovské tržiště a možnost pro zahraniční sběratele nakoupit i u nás bankovky do vlastní sbírky. Přes internet je možné s málo vynaloženým časem pohodlně nakupovat i z domova.
 26.  
 27. Zajímavosti
  Výrobní cena aktuálních bankovek se pohybuje od 1,30 Kč (za 50 Kč) do 2,30 Kč (za 5000 Kč). (Zdroj: ČNB)
 28.  
 29. Věděli jste, že … součet všech českých mincí a bankovek činí 8888 Kč (1+2+5+10+20+50+100+200+500+1000+2000+5000).
 30.  
 31. Synonyma – peníze, oběživo, peníz, prachy, jmění, devizy, valuty, platidlo, prašule, chechtáky, škvára, love, bankocetle, keš, lupení, hotovost, finance, peňauze, kačky, šupy, kokosáky, bakšiš…
koruna vorel, kačka
dvoukoruna dvojka
pětikoruna bůra
desetikoruna pětka, deska, měďák
dvacetikoruna zlaťák
padestikoruna pade, půlsta
stokoruna kilo, čento
dvousetkoruna dvoukilo, dvouočko, doubledědek
petistovka pětikilo, pjéťo, pětibába
tisícikoruna smetana, tác, talíř, litr, hadr, papír, klacek
milión meloun, mega
 

A co závěrem?
Mohu všem jen doporučit, aby sbírali bankovky.

V případě že máte dotazy, nápady či mi chcete nabídnout bankovky, napište mi na e-mail: PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz