Fluorescenční tisk

Fluorescenční tisk nebo UV (Ultrafialové záření=zkratka UV, z anglického ultraviolet) světlo je další bezpečnostní prvek ochrany proti padělání, kterým jsou moderní bankovky opatřeny. První bankovky na našem území, které byly opatřeny fluorescenčním tiskem byly bankovky Protektorátu. Fluorescenční tisk při normálním světle není vidět. Ultrafialové světlo není viditelné samo o sobě, lze vidět pouze jeho efekty. Na to je zapotřebí mít světlo s 365/366 nm (dlouhé vlny UVA, „černé světlo“), 313 nm (střední vlny UVB) a 254 nm (krátké vlny UVC) vlnového záření (např. viz obrázek vpravo).

 

V bankovkách jsou také použita fluorescenčně aktívní vlákna, které pod UV světlem svítí různými barvami.
(UVA = 400-315 nm, UVB = 315-280 nm, UVC = pod 280 nm, Vlnová délka v nanometrech)


Nominál
Rok
Popis lumiscence Náhled pod UV světlem Náhled pod normálním světlem

500 Ks
kolek
Vlevo nahoře: oranžově série
Vlevo dole: oranžově pořadové číslo
Uprostřed dole: 2x giloš
500 Ks - Kolek - Fluorescenční tisk

100 K
1940
Vlevo nahoře: oranžově serb + série
Vlevo dole: oranžově pořadové číslo
Uprostřed: modře giloš s číslem „100“

500 K
1942
Vlevo dole: oranžově série + pořadové číslo
Uprostřed: modro-oranžově giloš
Vpravo dole: modře číslo „500
500 K 1942 UV

1000 K
1942
Uprostřed: giloš s číslem „1000“
Vpravo dole: sériové číslo
1000 K - Fluorescenční tisk

20 K
1944
Vlevo nahoře: oranžově série
Vpravo dole: oranžově pořadové číslo
Uprostřed: giloš s číslem „20“
20 K - Fluorescenční tisk

5000 K
1944
Vlevo nahoře: oranžově série
Vpravo dole: oranžově pořadové číslo
Uprostřed: giloš s číslem „5000“
5000 K 1944 - Fluorescenční tisk

1000 Kčs
1945
Vlevo nahoře: oranžově série
Vpravo dole: oranžově pořadové číslo
Uprostřed dole: modře „TISIC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“
1000 Kčs 1945 UV

5000 Kčs
1945
Vlevo dole: oranžově pořadové číslo
Vlevo: žlutou barvou série
Vpravo prostřed: modře kód tiskové desky
Vpravo dole: modře pořadové číslo
5000 Kčs 1945 UV

500 Kčs
1946
Vlevo dole: žlutou barvou série+ pořadové číslo
Vpravo nahoře: oranžově série+ pořadové číslo
500 Kčs 1946 UV

50 Kčs
1946
Uprostřed: oranžově série + pořadové číslo
Vpravo dole: modře kód tiskové desky
50 Kčs - Fluorescenční tisk

20 Kčs
1949
Uprostřed: modře giloš + Český lev
20 Kčs - Fluorescenční tisk

25 Kčs
1958
Vpravo dole: modře pořadové číslo
25 Kčs 1958 UV

10 Kčs
1960
Vpravo nahoře: modře kód tiskové desky
Vpravo dole: modře pořadové číslo
10 Kčs 1960 UV

100 Kčs
1961
Vpravo nahoře: modře kód tiskové desky
Vpravo dole: modře pořadové číslo
100 Kčs - Fluorescenční tisk

50 Kčs
1964
Vpravo nahoře: modře kód tiskové desky
Vpravo dole: modře pořadové číslo
50 Kčs 1964 UV

20 Kčs
1970
Vlevo nahoře: modře kód tiskové desky
Vlevo dole: modře pořadové číslo
Vpravo: oranžově série + pořadové číslo
20 Kčs 1970 UV

500 Kčs
1973
Vlevo nahoře: modře pořadové číslo
Vlevo dole: modře kód tiskové desky
Vpravo nahoře: oranžově série + pořadové číslo
Vlákna s luminiscencí
500 Kčs - Fluorescenční tisk

20 Kčs
1988
Vlákna s luminiscencí
Vlevo nahoře: hodnotové číslo „20“
Vpravo dole: hodnotové číslo „20“
20 Kčs - Fluorescenční tisk

100 Kčs
1989
Vlákna s luminiscencí
Vlevo nahoře: hodnotové číslo „100“
Vpravo dole: hodnotové číslo „100“
100 Kčs 1989 UV

50 Kč
1997
Vlákna s luminiscencí

200 Kč
1998
Vlákna s luminiscencí
Vlevo nahoře: Horní polovina hodnotového čísla „200“
200 Kč 1998 UV

500 Kč Vlákna s luminiscencí
Vlevo nahoře: Horní polovina hodnotového čísla „500“
Vpravo: Jméno a grafika
500 Kč - Fluorescenční tisk

500 Kč
2009
Ochranná vlákna září modrou a žlutou barvou
Vlevo dole a vpravo nahoře: zelenou barvou ornamenty ve tvaru srdce
Vpravo dole: zelenou barvou ornament
500 Kč 2009 UV
500 Kč 2009 normální denní světlo

1000 Kč
2008
Ochranná vlákna září modrou a žlutou barvou
1000 Kč 2008 UV
1000 Kč 2008 normální denní světlo

2000 Kč
2007
Ochranná vlákna září modrou a žlutou barvou
2000 Kč 2007 Fluorescenční tisk
2000 Kč 2007 normální denní světlo

100 Kčs
24.10.1951
Nevydaná Bankovka
Na líci v dolní části portrétu kruhová pečeť o průměru 28 mm se státním znakem a dvojnásobným opisem „STÁTNÍ BANKA ČESKOCLOVENSKÁ“. Nad pečtí je čtyřmístné číslo se sérií.

1000 Kčs
9.5.1951
Nevydaná Bankovka

20 Kčs
25.2.1953
Nevydaná Bankovka

50 Sk
Kolek
Vlákna s luminiscencí
Vlevo nahoře: hodnotové číslo „50“
Vpravo dole: hodnotové číslo „50“
Kolek: hodnotové číslo „50“
50 Sk - Fluorescenční tisk

20 Sk

100 Sk

5 Tkc Tuzex 5 Tuzex Kč UV

100 Euro 100 euro uv

10 Franků
10 Franken UV
10 Franken normal

10 Kun Barevný ochranný proužek
10 Kuna 2001 UV
10 Kuna 2001 normální světlo

5 Pesos
1993
5 Pesos 1993 UV
5 Pesos 1993 normal

10 Pounds
10 Pounds UV
10 Pounds normal

close

Dejte si odběr!

Sporadicky aktualizuji stránku
na prodej bankovek. Pokud to chcete vědět jako první, přihlaste se k odběru.

Žádný spam! Bude výhradně zaslaná informace
o aktualizaci bankovek na prodej.