Chybotisk je vada, která byla způsobená při výrobě bankovky.
Existují různé druhy chybotisků.
  1. chyba při tisku – posun tiskové desky / nebo nevytiskla tisková vrstva
  2. špatně vložený papír (obrácený nebo posunutý vodotisk, viz. níže tabulka „Popis typů chybotisků“)
  3. posunutý / špatný proužek nebo jiný ochranný prvek (třeba hologram)
  4. špatný ořez
  5. chyba s číslovačem (třeba chyba tisku nebo posunutý atd.)
  6. atd.
Výskyt počtu chybotisku je různorodý. Vznik chybotisk může být ojedinělý nebo se vyskytnout na celých archších bankovek. Dále hraje roli jestli výsledná kontrola tiskárny odhalí chybotisky a vyřadí je. Ceny bankovek s chybo-tiskem je vždy daná nabídkou a poptávkou proto nelze jejich cenu přesně určit.
 
 
Tady najdete pár chybotisků.
 
Bankovka Nominál rok Popis chybotisku

1 K, 1916 Chybí červený tisk. Pro porovnání original zde.
Tzv. chybotisk

1 koruna 1919 chybotisk
1 koruna, 1919 Na rubu bankovky chyby zcela jedna tisková vrstva original zde.
Tzv. chybotisk

1 koruna, 1919 Výrazný chybotisk vzniklý nepřesným vyříznutím z archu

20 korun, 1926 Chybotisk se záhybem archu v pravém spodním rohu

5 K 1944 Chybotisk
5 korun, 1944 Posun tisku do levá, vpravo vznikl bílý pruh

100 Kčs, 1961,
série C04
Výrazný chybotisk způsobený záhybem tiskového archu

10 Kčs, 1986 Chyby zcela jedna tisková vrstva. 4.12.2011 se na aukru prodala za 4.900.-

20 Kč, 1994 V proužku je posunutý „20 Kč“, je to tzv. chybotisk. Na aukru se prodala 6.11.2011 za 405.-

50 Kč Špatný ořez chybotisk tzv. „motýlek“

50 Kč, 1997 Ohnutý roh, chyba při tisku tzv. chybotisk

50 Kč, 1993, Chybotisk
50 Kč, 1993 Chyby zcela jedna tisková vrstva. Chybotisk

100 Kč Špatný ořez tzv. chybotisk

100 Kč serie B 1995 obrazeny vodotisk
100 Kč, 1995,
série B
Obrácený vodoznak o 180 stupňů (typ 1). Vyskytuje se u bankovek se čislem „Bxx 435 xxx xxx““

100 Kč 1997 žluty k chybotik
100 Kč, 1997 Žlutý „K“ dole k porovnání normální „K“ má zelenou barvu. Neexistují bankovky se žlutým „K“ ve stavu UNC.
Podle vyjádření ČNB, se bankovka dostala do kontaktu s nějakou chemikálií (třeba vypraní – prací prášek).
!!!Nejedná se o chybotisk!!!

100 Kč, 1997,
série F31
Papír byl při tisku přeložen a tím vzniklo bílý nepotištěné místo. Bankovka byla prodána 19.02.2012 za 5.500.- Kč

100 Kč, 1997,
série D12
Výrazný chybotisk s posunem hlavního tisku na Aversu doleva zcela mimo formát, vpravo část tisku sousedního exempláře.

200 Kč Špatný ořez chybotisk tzv. „motýlek“

200 Kč žluta knižka
200 Kč,
série C04
Žlutá „knížka“, stejně jako u 100 Kč (viz. viš) se nejedná o chybotisk!

200 Kč obraceny vodotisk
200 Kč,
série B05
132 691
Vodotisk je o 180 stupňů obrácený (typ 1).
Cena chybotisku dosáhla 8.600,- Kč na Aukru (9/2012)

200 Kč, 1993,
série A06
Špatný proužek (Republique du Zaire). Cena 12/2011 – cca. 150.000 – 200.000 Kč tzv. chybotisk.

200 Kč 1993 Chybotisk
200 Kč

200 Kč, 1998,
série E28 922 831
Chybotisk s výrazným posunem kontrolního čísla na Rv. k levému okraji až téměř mimo formát

200 Kč, 1993,
série C19
Výrazný chybotisk vzniklý otiskem značného přebyteč- ného množství barvy hlavního tisku

500 Kč, 1993,
série C07
Výrazný chybotisk s otiskem části zrcadlově převráce- ného tiskového obrazu

500 Kč, 1993,
série C80 922 831
Výrazný chybotisk „motýlek“ vzniklý přehybem dokončeného tiskového archu před jeho rozřezáním

500 Kč, 1997,
série C47 922 831
Vodoznak posunutý nahoru a zasahující z velké části do číslovky 500 tzv. chybotisk

500 Kč, 1997,
série C59
vyrazny posun hlubotisku na lici smerem doleva

500 Kč série C62
500 Kč, 1997,
série C62
Chyba rozdílných číslovačů. Místo 6 se u číslovače vlevo zaseknul na 5.

1000 Kč, 1996,
série D 70
Výrazný chybotisk „motýlek“ vzniklý přehybem dokončeného tiskového archu před jeho rozřezáním

1000 Kč, 1996 Chybějící tisk (líc bankovky), tzv. chybotisk(cena cca. 200.000.- Kč 10/2011)

1000 Kč, 1996,
série D35 297 104
Dvojí číslovač, rozdílné čísla tzv. chybotisk(Na aukru.cz se prodala v roce 2010 za 16.000.- Kč)

2000 kč vodoznak typ 1
2000 Kč, 1996,
série A14 371 546
Vodoznak je obrácený (typ 1). Tzv. chybotisk

20 Sk, 2001 Posunutý znak Bimilenium tzv. chybotisk

20 Sk 2001
20 Sk, 2001 Ochranný proužek je nakřivo vložen do papíru tzv. chybotisk.
(Prodáno na aukru 6.11.2011 za 720 Kč)

20 Sk 2001
50 Sk, 2002 Nedotisk čárky u sériového čísla „1“ drobný chybotisk

50 SK 1999 Chybotisk
50 SK, 1999 Chybějící tisk (bez brady) / tzv. chybotisk

5 euro manipulace lic
 
5 euro manipulace rub
 
10 euro manipulace
 
20 euro manipulace

5 euro
10 euro
20 euro
Příležitostně se v aukcích objevují tyto bankovky a v popisu je „chybotisk“. Každý si může koupit celý arch a sám si ho rozstříhat a pak je prodávat jako chybotisk.
Takto „upravené“ 5 Euro bankovky jsou pak v oběhu se sériovým číslem X0659…….
Kdo hledá opravdovou raritu, pak je vhodné si najít něco jiného.
(Archy se dají koupit v nominálech 5, 10, nebo 20 euro bankovkách.)
!!! Nejedná se o chybotisk !!!

10 euro 10 euro Obrácený tisk tzv. chybotisk

20 euro Posunutý papír (vodotisk) tzv. chybotisk

20 euro Obrácený hologram tzv. chybotisk

50 euro Špatný proužek, místo „50 euro“ je tam proužek „100 euro“ tzv. chybotisk

100-euro-bez-hologramu
100 euro Vpravo chybí hologramový proužek. Může jít o po domácky vyrobený chybotisk.
!!! POZOR, nejedná se o chybotisk !!!

 
Popis typů chybotisků (špatně založený papír)
Vodoznak typ 0
 
Typ 0
Vodoznak je bez chyb na místě kam patří

Vodoznak typ 1
 
Typ 1
Tisk je proveden na arch papíru otočený o 180°, v důsledku čehož není vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji, ale při pohledu na lícní stranu v pravé části bankovky pod tiskovým obrazcem otočený o 180° („hlavou dolů“) a ochranný proužek je blíže pravému okraji lícní strany bankovky.

Vodoznak typ 2
 
Typ 2
Tisk je proveden na arch papíru zrcadlově otočený po delší straně bankovky, v důsledku čehož je vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji otočený o 180° („hlavou dolů“) a ochranný proužek nevystupuje na povrch papíru na lícní, ale na rubové straně, blíže pravému okraji rubové strany bankovky.

Vodoznak typ 3
 
Typ 3
Tisk je proveden na arch papíru zrcadlově otočený po kratší straně bankovky, v důsledku čehož není vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji, na při pohledu na lícní stranu v pravé části bankovky pod tiskovým obrazcem a ochranný proužek nevystupuje na povrch papíru na lícní, ale na rubové straně, blíže levému okraji rubové strany bankovky.

Vodoznak typ 4
 
Typ 4
Tisk je proveden na arch papíru posunutý ve směru vstupu archu do tiskového stroje („dopředu“ nebo „dozadu“), v důsledku čehož není vodoznak ve vertikálním směru na středu vodoznakového okraje, ale podle míry posunu se pohybuje kdekoliv mezi horním a dolním okrajem bankovky, přičemž do bankovky mohou zasahovat části vodoznaků dvou bankovek.
V tom případě je při horním okraji bankovky viditelná dolní část jednoho vodoznaku a při dolním okraji bankovky horní část druhého vodoznaku (tzv. „přestřih“).
Podle míry posunu může být na bankovce více či méně viditelná větší mezera mezi vystupujícími částmi ochranného proužku (u bezvadného tisku leží mezi posledními vystupujícími částmi proužku a okraji bankovky) nebo i oříznutí vystupující části proužku.
close

Dejte si odběr!

Sporadicky aktualizuji stránku
na prodej bankovek. Pokud to chcete vědět jako první, přihlaste se k odběru.

Žádný spam! Bude výhradně zaslaná informace
o aktualizaci bankovek na prodej.