Informace‎ > ‎

Výtvarníci papírových platidel

Štefan Bednár

* 15. května 1909, Myjava (SK)
† 15. ledna 1976, Bratislava (SK)
Slovenský malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, publicista.
V roce 1924 byl přijat na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu (prof. V. H. Brunner), když předtím absolvoval jednoroční praxi u myjavského malíře pokojů a firemních štítů. U vynikajícího učitele V. H. Brunnera se pak rozvíjela jeho lidská i umělecká osobnost.

Jaroslav Benda

* 27. duben 1882, Praha
† 12. Leden 1970, Praha
Český malíř, grafik, autor poštovních známek, plakátů, monumentálních výzdob. Významně zasáhl do vývoje české knižní grafiky.
Absolvent Uměleckoprůmyslové školy (1901-04, A. Hofbauer) a Akademie výtvarných umění v Praze (1904-05). Od 1920 byl profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1926-28 a 1932-34 byl jejím rektorem.
5 Kč 1921

Martin Benka

* 21. září 1888, Kiripolec (dnešní Kostolište, SK)
† 28. června 1971, Malacky (SK)
Byl slovenský akademický malíř, národní umělec. V r. 1903 se učil  za malíře a natěrače v učňovské škole v Hodoníně u mistra Lesquiera. Navštěvoval soukromou malířskou školu českého malíře Emanuela Neumana ve Vídni, kde si jeho talent všiml český novinář a spisovatel Ján J. Langer, který mu zabezpečil profesionálně malířské školení u významného českého malíře-krajináře Aloisa Kalvodu.  

Albín Brunovský

* 25. prosinec 1935, Zahor
† 20. leden 1997, Bratislava (SK)
Slovenský malíř, grafik a ilustrátor, představitel imaginativního realizmu. Patřil k nejvýznamnějším slovenským grafikům a ilustrátorům konce 20. staletí.  

Jozef Bubák

* 23.4.1950, Komárno (SK)
† 12.2.2013 Bratislava (SK)
Je slovenský akademický malíř. Studoval na gymnáziu Ľudovíta Jarosla Šuleka v Komárně (SK) a v studiu pokračoval na Vysoký škole výtvarných umění. Je autorem 22 monumentálních děl a autorem návrhu slovenských bankovek.  

Ivan Ivanovič Dubasov

* 30.11.1897, Moskva
† 15.3.1988, Moskva
Byl ruský umělec. Stál v čele tiskárny Goznak.   

Edmond Dulac

* 22. říjen 1882, Toulouse (F)
† 25. Květen 1953, Londýn
Byl francouzským knižním ilustrátorem.   

Jaroslav Eder

* 10. 6. 1910 Železný Brod
† 9. 8. 1987 Jablonec nad Nisou
Původním povoláním je automechanik, po úraze změnil povolání a vystudoval v letech 1935-38 obor rytectví a cizelérství na Státní německé škole pro umělecká řemesla. Po dalších studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v oborech sochařsko-medailérských (prof. J. Horejc) přestoupil na Akademii výtvarných umění (prof. O. Španiel), kde působil až do uzavření vysokých škol v rove 1939.
V roce 1939 také pracoval na filmové folii kopie nápisu "SLOVENSKY ŠTÁT"
přetisk 100 K, 500 K, 1000 K

Václav Fajt

* 4.srpen 1952, Plzeň
Po svém vzdělaní jako medailista na umělecko- průmyslové škole v Turnově pracoval od roku 1973 v Státní tiskárny cenin v Praze. Po rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku pracoval jako rytec, až do 1995 jako zaměstnanec Státní tiskárna cenin a pak jako volný umělec.  

Bedřich (Friedrich) Feigl

* 6. března 1884, Praha
† 17. prosince 1965, Londýn
Byl český židovský malíř, grafik a ilustrátor. 100 Kčs 1945  

Václav Fiala

* 15. července 1896, Praha
† 25. června 1980
Český malíř, grafik a ilustrátor. Po studiích na Akademii v Petrohradě a Akademii výtvarného umění v Praze (u Maxy Švabinského)


Bedřich Fojtášek

* 17.6.1909, Tylovice u Rožnova
† 1990, Praha

Vyučil se za litografa u firmy A. Haasa, kde získal praxi na tvorbě merkantilních litografií. V této firmě pracoval až do roku 1935, když nastoupil jako litograf a grafik do tiskárny bankovek NBČS (v letech 1939-1945 Tiskárna bankovek Národní banky pro Čechy a Moravu). Tady byl zaměstnán až do svého odchodu do důchodu v roce 1977. V letech 1925 - 27 studoval ve večerních kursech na Uměleckoprůmyslově škole (prof. A. Mudruňka).

Ľudovít Fulla

* 27. února 1902, Ružomberok
† 21. dubna 1980, Bratislava
Byl slovenský malíř a grafik, ilustrátor a scénický výtvarník. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesora Arnošta Hofbauera a F. Kyselu.  

J.A.C. Harrison

* 5. srpen 1872, Manchester
† 1954
Pochází z rytecké rodiny. Tatínek je Samuel Harrison. Pracoval ve tiskárně Waterlow & Sons.  

Bohumil Heinz

* 9. května 1894, Rakovník
† 22. května 1940, Praha
V roce 1922 byl jedním ze dvou studentů, kteří dostali měsíční stipendium státní banky 300 Kčs. Tímto způsobem pracoval už jako student příležitostně pro Státní tiskárnu cenin. Ačkoli tvořil mnoho děl, přesto byl dlouho přehlížen, protože Státní tiskárna cenin již měla vynikajícího rytce, a to Karla Seizingera. Proto Heinz zahájil v roce 1932 kontakt se známou anglickou tiskárnou Thomas De La Rue & Co. Londýně. Od té doby dostával pravidelné objednávky, které mu byly posílány poštou spolu s deskami, na které musel rýt.  1 K 1938 - A


František Heřman

* 14.8.1920, Klatovy
† ???
Od malička projevoval sklony k malování, s jehož základy se obeznámil na Moravském Slovácku u malířů J. Úprky a A. Frolky, za války soukromě studoval u malíře L. Vacátka. Zúčastňoval se často různých soutěží. V roce 1959 se přihlásil do soutěže na novou 100 Kčs a získal odměnu. Odměněný návrh, který měl nečekaný úspěch a ohlas na výstavách návrhů v pražských průmyslových závodech, byl realizován. 100 Kčs 1961

Karel Hruška

* 19. března 1930, Praha
† 2015
Český malíř a grafik. Studoval 1949-54 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Muziky v ateliéru pro knižní grafiku a plakát. K Hruška patří mezi naše přední grafiky a ilustrátory. V roce 1968 zvítězil v druhé užší soutěži na novou bankovka v hodnotě 20 Kčs, jíž se zúčastnilo pět autorů. 20 Kčs 1970

Ľudovít Ilečko

* 14.rijen 1910, Budapešť
† 2.1.2009, Moravany nad Váhom
Slovenský malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze u prof. Blažíčka a Boudy a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Loukoty a Šimona  
 

Ladislav Jirka

* 11.2.1914, Tremošná u Plzně
† 14.5.1986, Praha
Ladislav Jirka se naučil rytecké řemeslo v Malínského firmě v Plzni, kde i pracoval až do roku 1936. Potom pracoval v geografickém vojenském úřadě v Praze a později přešel do tiskárny národy banky, kde pracoval jako figurální rytec bankovek.   

Rudolf Junk

* 23.2.1880, Vídeň
† 20.12.1943, Rekawinkel
(Dolní Rakousko)
Byl rakouský malíř, grafik. Student od Heinrich Lefler.  1 K 1916
2 K 1917
 

Aurel Kajlich

 * 29.11.1901, Turá Lúka (SK)
† 9.10.1973, Piešťany (SK)
Středoškolské studium absolvoval v Nových Zámkách, kde roku 1920 z maturoval. Potom se stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlove v Praze. V letech 1926 - 29 študoval na  Akademií výtvarných umění  v Praze  u profesora M. Švabinskeho. 500 Ks 1941

Oldřich Kulhánek

* 26.2.1940, Praha
† 28.1.2013, Praha
Je český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. Znám jako, autor českých bankovek.
 

František Kysela

 * 4.9.1881, Kouřim
† 20.2.1941, Praha
Byl český malíř, grafik a průmyslový a scénický výtvarník. 50 Kč 1922

Heinrich Lefler

* 7.11.1863, Vídeň (Rakousko)
† 17.3.1919, Vídeň (Rakousko)
Byl rakouský malíř, grafik a scénograf.  1000 Kronen 1902

Mária Medvecká

* 11. září 1914, Medvedzie
† 23. dubnu 1987, Bratislava (SK)
Byla slovenská malířka, národní umělkyně. Studovala na gymnáziu v Košicích, potom na učitelském ústavě, r. 1942 – 45 na oddělení kreslení a malování slovenské Vysoké školy technické v Bratislavě, r. 1945 – 46 na výtvarné akademie ve Vídni, r. 1946 – 47 v Praze a od r. 1945 opět ve Vídni. 10 Kčs 1960

Jan Mráček

* 6. říjen 1909, Praha
† 12.10.1987, Praha
Jan Mráček se vyučil rytecké řemeslo na Mánesové umělecké škole a od 40. let byl činný jako rytec v Státní tiskárně cenin v Praze. Z této doby je od něho známo několik bankovek. 5000 Kčs 1945
100 Kčs 1961
50 Kčs 1964
20 Kčs 1970

Alfons (Maria) Mucha

* 24. července 1860, Ivančice 
† 14. července 1939, Praha
Byl český malíř, grafik a návrhář a designér období secese. Po neúspěchu u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii krátce pracoval jako písař u ivančického soudu. Poté odešel do Mikulova, kde maloval portréty místních obyvatel. V roce 1885 odešel na akademii do Mnichova a o dva roky později do Paříže na akademii Julian.  Žil od roku 1905 v USA, v roce 1910 se vrátil zpět do Čech.

Alois Mudruňka

* 12. září 1888, Uhersko u Pardubic
† 3. duben 1956, Praha
Byl českým malířem a grafikem. 20 Kč 1926

Miloš Ondráček

* 15. září 1936, Praha - Libeň
Miloš Ondráček získal svoje rytecké vzdělání v letech 1951 - 1955 na umělecko-průmyslové škole v Trutnově. Po krátkém soukromém studiu přišel v 60. letech do Státní tiskárny cenin v Praze a v roku 1967 se stal následovníkem Jindru Schmidta, teda dílovedoucím v grafickém oddělení. V této době byl přizvaný k realizaci papírových bankovek (20 Kčs s Janem Žižkou) a taktéž je autorem dnes platných bankovek v České republice.  20 Kčs 1970
20 Kčs 1994
50 Kčs 1993
100 Kčs 1993
200 Kčs 1993
500 Kčs 1993
1 000 Kčs 1993
2 000 Kčs 1996
5 000 Kčs 1993

Josef Pfeiffer

* 1864, Liberec (Reichenberg)
† 1915, Vídeň (AT)
Narozen 1864 v Reichenbergu (dnešní Liberec), zemřel 1915 ve Vídni. Německý grafik, kreslíř a tiskař, autor grafických návrhů bankovek tehdejší rakousko-uherské monarchie. Technicky direktor tiskárny Rakousko Uhersko banky.  

Rudolf Rössler

* 1864, Jablonec
† 1954, Vídeň 
Studoval na Akademii výtvarného umění ve Vídni.  

Ferdinand Schirmböck

 * 27.srpen1859, Oberhollabrunn (Dolní Rakousko)
† 16.9.1930, Perchtoldsdorf (Dolní Rakousko)
Akademicky malíř a rytec

Jindra Schmidt

* 24. června 1897, Račice u Jaroměře
† 12. března 1984, Praha
Nejdříve se vyučil  za rytce v Praze. Po vyučení v  roce 1914 vstoupil na uměleckou - průmyslovou školu v Praze, kde zůstal do r.1917. Po studiu nastoupil do tiskárny "Národní politiky" v Praze, kde se tiskly po roce 1918 první československé státovky. V roce 1929 přesel do novo zřízené tiskárny bankovek národní banky Československa a dostal se tak k rytecké práci na bankovkách. V tiskárně pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1967. Okraj funkce ryteckého faktoru věnoval se i výchově mladých rytců a práci na poštovních známkách. 50 K 1940
500 K 1942
1000 K 1942
10 K 1944
20 K 1944

Hans (Alois) Schramm

* srpen 1864, Vídeň
† 1919, Vídeň 
Byl malíř, sochař a umělec plakátů. Student od Hans Makart. 1 K 1916
2 K 1917
 
       

Karel Svolinský

 * 14. leden 1896, Svatý Kopeček u Olomouce
† 16. září 1986, Praha
Byl významný český malíř, grafik a ilustrátor, divadelní výtvarník.   

Bohumil Šneider

 * 2. březen 1936, Praha
† 
V roce 1969 nastoupil jako rytec do Státní tiskárny cenin. Zúčastnil se různých soutěží zaměřených na mince i bankovky a byl spolupracovníkem Albína Brunovského při tvorbě jeho bankovek.  

Max Švabinský 
(celým jménem Maxmilián Theodor Jan Švabinský)

* 17. září 1873, Kroměříž
† 10. února 1962, Praha
Byl českým malířem a rytcem. Student pražské Akademie (1891/98 pod Max Pirner), Známe dílo Bedřich Smetana z bankovky 5000 Kč z r. 1945. 100 Kč 1931
1000 Kč 1934
50 K 1940

Karel Wolf

* 28. dubna 1894, Chudenice u Klatova
† 27. záři 1966, Lipsko
(Leipzig v Německu)
Karel Wolf se narodil v německé rodině. Své umělecké vzdělání získal na odborné škole v Mikulášovicích. Až do začátku první světové války pracoval v Znojmě a během války pracoval jako rytec ve Vídni v kartografickém úřadě vojska. Od roku 1919 až 1925 zaměstnancem tiskány A. Haase v Praze, poté začal pracovat v Československé národní bance. Stejně jako další německý rytec v Praze - Karel Seizinger - opustil Československo po Mnichovské dohodě a ještě před okupací českých zemí Hitlerem odešel do Lipska, kde od 1. dubna 1939 až do výslužby pracoval ve známé tiskárně známek Giesecke-Devrient, která se později stala tiskárnou cenin NDR. 50 Kč 1929
1000 Kč 1934

Ron Beckers      
Hugo Fleury      
Jaroslav Houštěk      
Charles Meronki      
B. Pavelka      
Sergej Akimovič Pomanskij      
Carmin Schlesinger      
Jurij Ivanovič Sokolov      
Ladislav Škarban      
Jozef Vlček      

Zdroj: Tvůrci Československých platidel 1919-1979, Ivan Vápenka


© Copyright 2012 - Mike Ljung. - Všechna práva vyhrazena