Informace‎ > ‎

Okolkovaní, přetisky

Okolkovaní a přetisky bankovek na našem území
Každá měnová reforma za sebou nese rozdělení stávající měny do nové měny. Měnovou reformou se totiž mění celý peněžní systém státu. Slovo reforma vyjadřuje smysl razantního kroku statni politiky.

Měnová odluka naproti tomu znamená opuštění dosavadní měny a hlavně měnové politiky, která byla spojena s měnovou politikou jiného státu. Dochází k ní zpravidla při rozpadu státu se společným peněžním systémem a měnovou politikou.

Republika Československá 1919 (Prozatímní státovky ČSR)
Alois Rašín se stal po převratu 28. října 1918 prvním československým ministrem financi, jeho úkolem bylo: vytvořit samostatnou pevnou menu a určit hlavní směr příští měnové politiky.

Rašín sám osobně řídil všechny práce, nic nemohlo, uniknou jeho pozornosti. Vlastní rukou připraví i návrh zmocňovacího zákona. Teprve v době od 17. do 24 února 1919 se přípravou reformy zabýval v dlouhých a důvěrných poradách financi výbor Národního shromáždění.

Peněžní reforma byla uzákoněna na tajné noční schůzi Národního shromáždění 25. února 1919 – zákonem c.84/1919 sb. Hned nato byly v noci obsazeny vojskem celé státní hranice, zastavena veškerá přeprava osob a zboží přes hranice a veškerý poštovní styk s cizinou. Po celé republice byly rozvezeny vyhlášky, tiskopisy a kolky. Obyvatelstvo bylo vyrozuměno tiskem a ústními sděleními ve všech školách, kostelích a vybubnováním v obcích. Cela Akce proběhla v sedmi dnech – od 3. do 9. března 1919, na Slovensku do 12. března 1919.

Reforma spočívala v tom, že z předložených hotovost se okolkovala a do oběhu vrátila polovina, druha polovina byla zadržena a vydána za ni 1%ní vládni dluhopisy, kterými se mohla splácet mimořádně dávka z majetku. Plně byly okolkovaný hotovosti státních pokladen.

Pro okolkované bankovky byla potřeba 244 milionů kolků, přes 2.5 milionu tisícikorunových bankovek, nekolovaly se jedno- a dvoukorunové bankovky bylo by to technicky neúnosné. Rovněž se nekolkovaly bankovky 10 000 k, které byly dány do oběhu v prosinci 1918 a které u nás stát neuznal.
Kolky byly vytištěny u firem „Unie“ a Hlase“ v Praze. Aparát, který kolkovací akci převedl, se skládal z 13 hlavních a 410 okresních státních komisariátu s přibližně 1 500 sběrnami – v čele ministr Rašín. Celkem asi 15 tisíc pracovníků.

10 Korun,
kolek 10 haléřů 
20 Korun,
kolek 20 haléřů
50 Korun 1914,
kolek 50 halěřů
100 Korun 1923,
kolek 1 koruna 
1000 Korun,
tištěný kolek 10 K 
25 x 34 mm 22 x 22 mm  26 x 26 mm  25 x 33 mm  25 x 30 mm 
náhled bankovky  náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky


Protektorat
1 a  5 K, 1938/1940
Ruční přetisk
(necentrovaný, nerovnoměrný, rozpitý tisk)
Strojový přetisk
(centrovaný, rovnoměrný)
Ruční přetisk
Strojový přetisk
 x mm
x mm
 1 K a 5 K, 1938/401 K a 5 K, 1938/40Slovenská Republika, 1939 - 1945
100 K - "SLOVENSKÝ ŠTÁT" 500 K - "SLOVENSKÝ ŠTÁT" 1000 K - "SLOVENSKÝ ŠTÁT"
60 x 23 mm  60 x 23 mm 60 x 23 mm 
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovkyKolkované peníze na Slovensko, 3.7.-31.10.1945
100 Ks – 1940, I. Vydání,
kolek žlutý, písmenko "K"
100 Ks – 1940, II. Vydání,
kolek žlutý, písmenko "K"
500 Ks – 1941,
kolek červený, písmenko "B"
1000 Ks – 1940,
kolek červený, písmenko "Y"
22 x 25 mm 22 x 25 mm  22 x 25 mm  23 x 34 mm 
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky


Kolkované korunové poukázky
100 K – 1944,
kolek modrý, písmenko "E"
500 K – 1944 1000 K – 1944 
22 x 25 mm 22 x 25 mm  22 x 25 mm
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky


1962
Kolky vzoru 1962

Kolky byly připraveny pro případ mimořádné náhrady stávajících platidel. Třeba Kubánská krize. Kolky byly po roce 1993 úředně zničeny, ojediněle archy se dostaly mezi sběratele. 

V novější době se mezi sběrateli objevily bankovky, které mají kolky nalepené. Zřejmě podle domnění. 
Kolek D, Kolek P, Kolek S.
Cena sady kolků ve stavu N je 700. - Kč (stav 31.5.2011)

10 - 1960 50 - 1964  100 - 1961 
12 x 23 mm 12 x 23 mm 12 x 23 mm
1993
Rozpad Československa a vznik Česka a Slovenské republiky k 1. lednu 1993 byl počátkem i rychlého rozpadu společně měny, už 8 února 1993 Kč a Sk nahradily dřívější Kč. 


1993 ČR
100 C 500 D 1000 M 1000 M
tištěný kolek 
24 x 20 mm 24 x 21 mm 25 x 21 mm 23 x 19 mm
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky

Okolkovaní proběhlo ve dnech 4. -7. 01. 1993


1993 Slovensko
20,
kolek tyrkysový
50,
kolek žlutý
100,
kolek červený
500,
kolek modrý
1000,
kolek okrový
18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm 18 x 25 mm
náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky náhled bankovky

© Copyright 2012,2013 - Mike Ljung. - Všechna práva vyhrazena