Vodoznak

Vodoznak (též vodotisk, průsvitka nebo filigrán) je ochranný prvek. Je dobře viditelný když se bankovka drží proti světlu (viz obrázek 2).

Vodoznak - značky, obrazce nebo obrazy s papírové hmoty, viditelné v průsvitu (průhledu proti světlu), vznikají sesíláním nebo zeslabením papírové hmoty, vymodelováním plastických obrazců v mokré fázi výroby, při zplsťování (viz obrázek 1). Vodotisk má ochrannou a dekorativní funkci. 

obrázek 1  obrázek 2
  zkoumání vodoznaků

Druhy vodoznaků
  1. průběžný - probíhá po celé ploše bankovky bez ohledu na tisk avšak vodotisková figura je ve stejné pozici (např. lipové listy vodotiskového papírů 100 Kčs mají špičky vzhůru); vyskytují se i anomálie v poloze vodotisku
  2. tmavočarý - zv. pozitivní, papír je v místě kresby zesílen
  3. běločarý - zv. negativní, papír je v místě kresby zeslaben
  4. kombinovaný - tmavočarý a běločarý (průběžný) společně
  5. stupňový - vodotisková kresba vytváří polotóny, symboly, podobizny (1000 Kč III) se také nazývá figurální
  6. lokalizovaný - umístěný na stejném místě v bankovkovém poli, ve vodotiskové lokalitě
  7. figurální průběžný - nový typ vodotisku, jehož figura je na vodotiskovém okraji, ale svoji pozici na svislicí mění, skáče", odtud také pracovní název "skákavý"

Přehled průběžných vodoznaků

Vodoznak Jméno Bankovky
Tašková krytina (šupiny) 10 Kč - 1919
20 Kč - 1919
10 Kč - 1927
Monogram RČS 50 Kč - 1919
Mříže 100 Kč - 1919
500 Kč - 1919
Vlnovky 50 Kč - 1922
Dlaždice 50 Kč - 1929
50 K - 1940
100 Kčs 1945
1000 Kčs - 1945, I. vydání
Klínový 5 Kč - 1938
100 K - 1940
10 K - 1942
20 K - 1944
50 K - 1944
1000 Kčs - 1945, II.vydání
Lomený 5000 K - 1944
50 Kčs - 1948
Neografia I 20 Ks - 1942
Neografia II 10 Ks - 1943
2000 Ks - 1945
Vídeňský 100 Ks - 1940, II. vydání
Goznak poukázky 1944
Hvězda v kruhu státovky a bankovky 1953
3 Kčs - 1961
5 Kč - 1961
Hvězda v listu 25 Kčs - 1958
10 Kčs - 1960
100 Kčs - 1961, I. vydání
50 Kčs - 1964
Hvězda a list 100 Kčs - 1961, II. vydání
všechny banovky od roku 1970


Vodoznak Typ
vodoznaku 
Bankovka  

 
   
     

Vodoznak Typ vodoznaku Bankovka Rok
figurální 1000 K 1942 
       


Vodoznak Typ vodoznaku Bankovka Rok  Umístění vodoznaku 
figurální 20 Kč 1994   
figurální 50 Kč 1993   
figurální 100 Kč 1993  
figurální 200 Kč 1993  
figurální 500 Kč 1997  
figurální 500 Kč 2009  
figurální 1000 Kč 1996  
figurální 1000 Kč    
figurální 2000 Kč 1999  
figurální 2000 Kč 2007  
figurální 5000 Kč 1999  
figurální 5000 Kč 2009  

Zdroj:
- Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 - 2010, Jan Bajer, Jindřich Holna, Aleš Kohout
- Poznáváme a sbíráme papírové peníze, Julius Sém