Infračervené světlo

Tisk tohoto prvku patří do kategorie "pro odbornou veřejnost" a "pro specializovaná zařízení". Ochranné prvky infračerveného tisku jsou viditelné pouze se speciálním osvětlením tzv. IR světlem. Při tisku jsou části bankovek vytištěné speciální IR barvou. Níže najdete ukázky několika bankovek, jak vypadají při nasvíceni IR světlem a pod normálním světlem. 

Infračervené záření má vlnovou délku mezi 780 nm a 1 mm

skala uv abc ir viditelne svetlo

Nominál
Rok
IR líc IR rub Normální světlo líc
20 Kč
1994
50 Kč
1993
50 Kč
1997
100 Kč
1997
200 Kč
1998
500 Kč
2009
500 Kč 2009 normální denní světlo
1000 Kč
2008
1000 Kč 2008 normální denní světlo
2000 Kč
2007
2000 Kč 2007 normální denní světlo
1000 Sk
2002
10 €
2002
1000 Dinara
2006
10 Dollar
2003
beze změn
(rub)