Informace‎ > ‎

Ochranné prvky na bankovkách

Od doby, co existují peníze, existují i padělatelé. Od jejich prvního zavedení peněz se padělatelé snaží bankovky napodobit a uvést do oběhu. Vedle historie peněz, jejich vývoje, dochází i k hledání nových ochranných prvků, nových výrobních technologií, se paralelně rozvíjela i historie jejich padělání. Padělané peníze jsou detailními kopiemi zákonných peněz. Jsou vyráběny tak, aby při běžném peněžním oběhu nebyly rozeznatelné od peněz pravých. Mezinárodní politický vývoj otevřel hranice mezi jednotlivými státy do takové úrovně, že je možný zcela bezproblémový a nekontrolovatelný tok osob, majetku, ale i kapitálu. Společně se stále větší dostupností špičkových reprodukčních a počítačových technologií, které jsou schopny ve velmi krátké době vyrobit neomezené množství kopií i těch nejsložitějších obrazců, toto jen nahrává pachatelům, kteří se paděláním peněz zabývají. V rané době papírových platidel nebyly tak vyvinuté ochrany prvky, dalo by se říct, že žádné neexistovaly. Spoléhalo se na papír a na tisk, který v této době bylo těžké napodobit, protože nikdo neměl ten druh papíru, ani tiskárnu na výrobu motivu.

Bankovky lze padělat už ze své podstaty mnohem snadněji, než mince. Zatímco většina padělatelů „amatérů“ začíná a končí své pokusy u laserové tiskárny, tak se i přesto na trhu objevují padělky, které jsou poměrně zdařilé a letmým pohledem u pokladen téměř nepostřehnutelné. V současnosti se nejvíce padělají Kč a eura, zatím co éra falešných dolarů je už pryč. Je to způsobeno klesajícím kurzem vůči koruně. Podíváme-li se na statistiky odhalených falzifikátu, tak zjistíme, že si naše republika v porovnání se zahraničím nevede vůbec špatně. Roku 2007 bylo odhaleno 3 524 kusů padělaných bankovek, nebo jinak pozměněných bankovek, přičemž nejvyšší četnost byla zaznamenána u nominálních hodnot bankovek 1 000 Kč a 500 Kč. Zatímco o rok dříve tomu bylo 7 834 falzifikátů, převážně v hodnotě 5 000 Kč.

Statistiky ČNB rozlišují 5 skupin nebezpečnosti falešných bankovek a mincí. Jedná se o padělek: velmi nebezpečný (stupeň 1), nebezpečný (st. 2), zdařilý (st. 3), méně zdařilý (st. 4) a neumělý (st. 5), přičemž nejvíce padělků spadá do skupiny 4 až 5. Aby se bankovky co možná nejvíce ochránily, tak jsou vybaveny mnoha ochrannými prvky a to jak grafickými, tak i v samotném materiálu. Nutno podotknout, že valná hromada ochranných prvků je utajena a veřejnost o nich není informována. Právě na tyto prvky se zaměřují odborníci ve zkušebně platidel. Vzhledem k rostoucí ceně sběratelských mincí bankovek na numizmatickém a notafilickém trhu se tak dnes vyskytují četné falzifikáty, jenž je vydáván za originály. Podívejme se tedy, s jakými základními bezpečnostními prvky se můžeme setkat u současných, nebo již neplatných bankovek.

Ochranné prvky se dělí do tří skupin - pro veřejnost, pro odbornou veřejnost a pro specializovaná zařízení, používaná ke kontrole pravosti bankovek při jejich příjmu nebo zpracování různými zařízeními a třídicími systémy.

Seznam druhů ochraných prvků
27. EURion konstelace
28. INFRAČERVENÝ TISK (IR)1. PAPÍR
Papír je nejhmotnější částí bankovek. Na papír určený k tisku bankovek jsou samozřejmě kladeny náročnější požadavky, než jaké by mohl splnit obyčejný konzumní papír. Pro tisk se používá speciální bankovní papír, který se od běžně používaného papíru liší silou, strukturou i zabarvením. Tento papír musí mít větší pevnost a pružnost, musí být odolný vůči rozlámanému při prohýbání i proti natržení (i vyprání v pračce). Současně české bankovky jsou tisknuté na přírodně zbarveném papíře. To znamená, že papír není čistě bílý, ale má velmi slabý, světlo - okrový nádech.2. AKUSTICKÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK
Zvuk bankovek papír "zmuchlaní" nebo tření je ovlivňován vhodným složením vláken papíru. Papír bankovek zní jinak než „papír na psaní“, zvuk je "tvrdší".3. GILOŠ
Jde složitý obrazec, složený ze spojitých jemných linek (kruhové, elipsovité, či jiné geometrické linie) jejichž uspořádání se opakuje v pravidelných intervalech. Dříve se tiskly na gilošérce, zatímco dnes je tvořen za pomocí softwaru. Při kopírování na domácích kopírkách se linky rozruší na jednotlivé segmenty a je patrná mezera mezi jednotlivými úseky.

Giloše rozlišujeme:
1) irizující - barevný přechod
2) tmavočarý - patrná černá linka
3) běločarý - patrná bílá linka
4) gilošová výseč
5) běločarý s kolorovanou výplní4. RUČNÍ RYTINA
Do kovové desky se ručně vyrývá kresba, která se poté přenáší na tiskovou formu. Výsledné linky jsou trojrozměrné o různých tloušťkách od silných po nepatrné linky. Díky ručnímu zpracování je její grafické napodobení velmi náročné, používá se především právě v bankovkové grafice. Naše Státní tiskárna cenin je jedna z mála, tiskáren, která ji využívá i pro jiné účely než je tisk bankovek. Mezi naše neslavnější rytce patří Ladislav Jirka a Jindra Schmidt.5. MECHANICKÁ RYTINA
Na rozdíl od ruční rytiny je linka do kovové desky přenesena strojem. Obsahuje jí například 50 Kč z roku 1929 ……… vlnovkou natisknuty číslice 50.6. MIKROPÍSMO (MIKROTEXT)
K jeho tisku se používá ofset nebo hlubotisk. Tisknou se jím linky, vyplňují obrazce nebo se z nich skládá samostatný obrazec. Pravost bankovky nebo šeku je možné ověřit pouhým okem nebo s pomocí lupy. Kopírky stroje neumí mikrotext napodobit. Mikrotext je hojně využit na protektorátních bankovkách vyšších nominálů, např. 500 Kč, 1 000 Kč.7. IRIS

Tato technologie tisku se vyznačuje plynulým přechodem jednotlivých odstínů barev. V kombinaci s gilošem nebo podtiskovým rastrem se výrazně zvyšuje stupeň zabezpečení bankovek a dokladů. Irisový přechod barev se obtížně tiskne na tiskárnách, které k tomu nejsou určeny a které nelze běžně pořídit.8. RASTR
Vytváří se kombinací různé struktury a orientace linek. V podtiscích je patrný jako linie různé hustoty, které způsobují dojem odlišných odstínů dané barvy. Při kopírování dochází k jeho nezobrazení, nebo porušenosti na falzifikátu. Někdy je rastr rozčárkovaní, nebo vytváří skrytý nápis.9. PLOŠNÝ RELIÉF
Ve své podstatě jde o mechanickou rytinu, která vytváří dojem plasticity zobrazovaného grafického obrazce. Vytváří se jím různé ozdobné pásy, ale i samotné figury, jako na našich bankovkách vzoru 1953. Při kopírování dochází k deformaci takovéhoto obrazce.10. FLUORESCENČNÍ TISK (Flu)

Jde o podobný princip jako má opticky proměnlivá barva. Obrazec vytištěn luminiscenční barvou je pod běžným světlem obtížně viditelný, nebo zcela neviditelný. Luminiscenční tisk je patrný buď pod UV světlem. Tohoto tisku bylo využito již na protektorátních bankovkách a dnes je patrný na současných bankovkách.

Další detaily zde


11. VODOZNAK (Vo)
vodoznak-20-euro
20 Euro, vlevo goticky okno a vpravo vodoznak pro stroje čitelny.

Jde o značky nebo obrazce v papíru bankovky, které jsou viditelné proti světlu. Vytváří se pomocí síta, nebo válce, který vytlačuje, nebo naopak stlačuje papírní hmotu. Rozeznáváme následující druhy vodotisků:

1) průběžný - po celé ploše bankovky, viz vzor 1953
2) tmavočarý - papír je v místě grafiky zesílen, viz současné bankovky
3) běločarý - papír je v místě kresby zeslaben, viz vzor 1953
4) kombinovaný
5) stupňový - vytvořeny polotóny
6) lokalizovaný - jen v určitém místě bankovky, viz současné bankovky
7) figurální - současné bankovky

Figurální trojrozměrný vodoznak, vyrobený pomocí síta, se užívá převážně pro bankovky vyšších nominálů. Jednodušší vodoznaky jsou vyrobené vytlačením vzoru do hmoty papíru během jeho výroby. Obsahuje jej naprostá většina československých bankovek.
12. OCHRANNÝ PROUŽEK
Jde o kovový nebo pokovený plastový proužek, který je zapracován do papírní hmoty během výroby. Ten může být v papíru zcela skryt, nebo jako u současných bankovek může částečně vylézat na povrch, poté mluvíme o tzv. okénkovém ochranném proužku. Proužek často obsahuje i mikropísmo nebo hologram. Okénkový proužek je hodnocen jako vyšší stupeň ochrany, proto se používá při výrobě papíru pro tisk bankovek.


13. CHEMICKÁ VLÁKNA
S její pomocí dochází k chemické citlivosti papíru na určité látky, nebo jde o ochranu tiskové barvy, kdy při nanesení chemické láky dochází rovněž k nevratné změně barev. Tento způsob ochrany je poměrně levný a proto se s ním lze setkat např. i na jízdenkách.


14. SYNTETICKÁ BAREVNÁ VLÁKNA
Do papírové hmoty jsou ve fázi zplsťování vláken přidávané ochranné syntetická vlákna. Část z nich může být při normálním světle neviditelná, avšak při použití ultrafialového světla jasně zazáří. Podobně se mohou chovat i vlákna, která jsou běžně viditelné, avšak pod zdrojem UV záření zcela mění barvu. Chemická vlákna jsou vlákna v papírní hmotě, která jsou citlivá na UV světlo, nebo obsahují fluor, čímž ve tmě světélkují. Starší obdobou jsou barevná vlákna, která jsou obsaženy např. na 100 Kč vzoru 1931. Zde jde o barvená vlákna, nebo např. chlupy, zapracované v papírní hmotě.


15. KONFETY
Jde o obarvené částečky papíru, které jsou zapracovány v papírní hmotě. Lze se s nimi setkat například na bankovce hodnoty 500 Kč vzoru 1929.


16. HOLOGRAM (Ho)
Hologramy Mohou být buď z kovu, nebo částečně demetalizované. Hologram je vlastně ochranná kovová fólie, na níž je laserem vypálen určitý motiv. Často obsahují mikroprvky ve formě mikropísma, nebo i grafického obrazce (např. štítek u starých řidičských průkazů). Jde o moderní způsob ochrany v domácích poměrech naprosto nenapodobitelný. Mohou být průběžné, tj. po celé délce, nebo kusové, tj., nalepeny, či vyraženy v určitém místě bankovky.17. TISK
Tisk je nejlepší ochranou proti padělání. Rozlišit totiž tiskařské techniky, dosáhnout jejich skladbu, která se využívá pro tisk moderních chráněných bankovek, není ani pro dobře vybavenou padělatelského dílnu možné. Mezi legálně vytištěnou bankovkou a padělkům, tak potom vznikají evidentní rozdíly a to nejen v technologických postupech, ale také v samotných tiskových technikách, které byly použity. Tyto rozdíly pak představují exaktní základ pro konečný verdikt, zda se jedná o legální bankovku nebo padělek.

Tisk z výšky (knihtisk) je nejstarší z používaných tiskových metod. Jeho pojmenování vystihuje skutečnost, že na "tiskové desce jsou tisknoucí místa vyvýšený." Je to podobné jako u běžně používaných gumových razítek. Tisk z výšky se v dnešní době používá k číslování bankovek nebo k tisku některých doplňujících prvků. Těmito doplňujícími prvky mohou být např. na amerických dolarech pečeť ministerstva financí USA a razítko federální banky. Vyznačuje se tmavším orámováním na okraji, které vzniká utřeným barvy tiskovou deskou.

Tisk z plochy (ofset) se používá především na tisk pestrobarevných podtisku až hlediska ochrany má nejmenší význam. Na výrobu podtisková se také využívá sběrný tisk z výšky, který je kombinací tisku z výšky a tisku z plochy. Ten umožňuje s velkou přesností různobarevně potiskovat obě strany papíru. Tím vzniká jeden z dalších ochranných prvků, tzv. soutisková značka.

Tisk z hloubky je třetím základním druhem tisku. Už název napovídá, že "tisknoucí místa jsou pod úrovní povrchu tiskové desky." Pomocí něj jsou vyrobeny především tiskové obrazce, číselné označení hodnot, portréty a texty. Tiskový obrazec, který je tisknutí touto technikou je vizuálně mnohem plastičtější. To je způsobeno tím, že vrstva nanášené barvy je proměnlivá podle hloubky, do jaké byly prvky vryt do tiskové desky. Ochranný prvek, který vzniká při hlubotisku je tzv. sklopný efekt.
18. SOUTISKOVÁ ZNAČKA
1000 Korun
soutiskova znacka 50 euro
50 Euro

Soutisková (průhledová) značka, jako další ochranný prvek, se skládá z obrazce, který je rozložen na obě strany. To znamená, že část obrazce se nachází na lícní straně bankovky, druhá část na straně rubové. Z jedné strany bankovky je tedy viditelná jen část značky, až druhé strany je viditelná část zbývající. V dopadajícím světle však žádná z nich nedává smysl. Avšak při pohledu proti světlu se obě části spojí do jediného kompletního obrazce. Obsahují jí dnešní bankovky, písmena „ČR“. Soutisková značka je považována za ochranný prvek z toho důvodu, že padělatelé nemají k dispozici simultánní tisknuci stroje, a proto musí tisknout zvlášť lícovou a zvlášť rubovou stranu. Obrazce se pak rozcházejí a nevytvářejí jediný kompletní obrazec, který by byl jasně čitelný.
19. SKLOPNÝ EFEKT (SKRYTÝ OBRAZEC)
Sklopný efekt, jako jeden z dalších ochranných prvků, je také jinak zvaný skrytý obrazec. Vzniká speciálním uspořádáním plastických linek, na které dopadá světlo. Je viditelný tehdy, pokud bankovku zvedneme do výše očí a sklopí do vodorovné polohy. V případě českých bankovek se zde objevuje obrazec, který je shodný s hodnotou bankovky.20. OPTICKY PROMĚNLIVÁ BARVA (OVI=Optical Variable Ink)

Opticky proměnlivá barva je podobně jako sklopný efekt založená na optickém efektu. Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zabarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadající světlo. Barva, kterou vidíme při běžném přímém pohledu na bankovku se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou. Například zlatá se mění na zelenou. Jelikož se jedná o barvu finančně velmi nákladnou, bývá většinou používána jen na malé ploše. Barva je výrobcem dodávána jen prověřeným ceninového tiskárnám. Tisk opticky proměnlivé barvy pro nedostupnost speciálních barev padělatelé většinou ignorují. V případě českých bankovek byla opticky proměnlivá barva použitá na hodnotách 2 000 Kč a 5 000 Kč, u tisícikoruny až u nového vzoru 1996.IRIDISCENTNÝ PRUH 20 Euro
20 Euro
21. IRIDISCENTNÝ PRUH
Iridiscentný pruh je opět prvek založený na optickém efektu, který se při běžném pohledu na bankovku jeví jako průhledný, slabě okrově zabarvený pruh. Ten při sklopení bankovky proti světlu získává slabý barevný nádech s kovovým odleskem. Na českých bankovkách je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky, o šířce cca 20 mm. Vpravo je vidět iridiscentný pruh 20 euro
22. ČÍSLOVÁNÍ A SÉRIOVANÍ
Dalšími prvky technické ochrany bankovek jsou i různé druhy číslování a sériovaní. Číslo a série bankovky jsou tisknuté tiskem z výšky. Není možné, aby dvě bankovky měly shodné číslo. Tím se podstatně zhoršují podmínky pro padělání bankovek ofsetovým tiskem.

23. PERFORACE (Mikro-Perforace)
mikro perforace 10 euro
mikro perforace 100 euro
10 euro 100 euro 

Perforace je ochranným prvkem, kdy při nastavení bankovky proti světlu se v holografické fólii objeví drobné perforace ve tvaru symbolu EURO. Také se zobrazí drobné čísla, které vyjadřují hodnotu bankovky.
24. SPECIÁLNÍ BARVY
Pro tisk jsou v používané v některých oblastech speciální barvy, které leží mimo barevný gamut CMYK tiskárny, proto nemůžou byt věrně reprodukovaný. Ostatní odstíny jsou mimo barevného prostoru RGB, a proto nejsou přesně zachyceny skenerem. Určité častí bankovek se dají otřít o obyčejný papír a zůstanou šmouhy, třeba použito u Švýcarských bankovek.25. MAGNETICKÉ PRVKY
Inkoust dolarových bankovek obsahuje magnetické pigmenty, což lze zjistit vhodnými senzory. U některých bankovek jsou sériové čísla (většinou černá) značené inkoustem obsahujícím magnetické pigmenty. Magnetické barviva jsou podobné jako povlak magnetické pásky. 

YouTube-Video

Magnetická bankovka - ochranný prvek
26. ELEKTRICKÁ VODIVOST
Některé prvky bankovek mohou být elektricky vodivé. Inkoustu mohou být vhodnými vodivých částic.
2000 Kc EURion / Omron
EURion kroužky27. EURion konstelace
EURion-konstelace, taky nazvaná Omron - jsou kruhy resp. obrazce na bankovkách. Na základě těchto obrazců je může přístroj/software kopírky, scannerů nebo jiných digitálních přístrojů rozeznat a zabránit zpracování bankovek, kterých účelem je jejich padělání. EURion kroužky mají průměr 1 mm a vyskytují se na různých měnách ve žluté, zelené nebo oranžové barvě. Algoritmus počítá s tím, že je pět kroužků, které mají mezi sebou určitou vzdálenost. Přesný algoritmus vývojáři přísně tají. 28. Infračervené záření
Bankovka pod infračerveném záření (také IR, z anglického infrared) je viditelné pouze částečně viz obrázek níže nebo zde  Infračervené světlo

Možné budoucí bezpečnostní prvky

Mikročip jako možný budoucí ochranný prvek bankovky? µ-chip (MU-chip) je mikročip od firmy Hitachi. Chip ma 128 Bit Rom, což znamená, že existují 340 undecilionovych možnosti (3 + 38 nul). µ-chip je založen na technologii RFID (Radio Frekvenční Identifikační Technologie). Díky malé velikosti (0,4 * 0,4 * 0,06 mm) je v bankovkách těžko rozeznatelné pouhým okem, a není hmatatelný. Princip: čip ukládá 38-místné číslo centrální banky, který je čitelný speciální bezkontaktní čtečkou. Čip používá jako anténu, kovový bezpečnostní proužek. Zatím neexistuje žádná známá bankovka, která používá takový čip.

mu-chip hitachi
vlevo: µ-chip (Mu-chip) od Hitachi 0,4 x 0,4 x 0,06 mm                             vpravo: Mu-chip, včetně antényDalší ochranné prvky (Glosář zabezpečených dokladů) zde

© Copyright 2012 - Mike Ljung. - Všechna práva vyhrazena