Etický kodex sběratele

Etický kodex sběratele v oboru notafilie
Etický kodex sběratele v oboru notafilie
  • vždy budu objektivně ohodnocovat zachovalost bankovek, které nabízí k       prodeji podle platné klasifikace (SCWPM) a kupující nebudu uvádět v omyl 

  • při popisu bankovek, které prodávám, budu udávat relevantní údaje, případně upozorním na skryté nedostatky a porušení bankovek [ kupř.světlé archivální skvrny;mikroperforace ] 

  • nabízené bankovky doplním fotodokumentací averzu i reverzu z veřejně přístupných stránek [ on-line katalogy ] ;  pokud se bude jednat o konkrétní nabízenou bankovku, uvedu tuto skutečnost v popisu nabídky

  • nebudu kupovat nebo měnit či dále prodávat bankovky, které jsou nejasného původu

  • při prodeji, výměně či obchodování s kopiemi či reprodukcemi bankovek vždy  uvedu tuto skutečnost v popisu; to se týká  například bankovek typu Hell banknote [ Hell money ]. Nebudu nijak bankovky upravovat či ovlivňovat jejich kvalitu (razítkem, perforací nebo jinou technikou ) a současně nebudu jinak mechanicky ovlivňovat jejich vzhled

  • zavazuji se dodržovat výše uvedené body, abych nepoškozoval jméno oboru sběratelů papírových bankovek [ notafilie ]                 

Miloš Kudweis & Mike Ljungqvist


Pokud souhlasíte s kodexem, tak dejte odkaz na tuhle stránku nebo si ho zkopírujte a dejte na vlastní stránky

© Copyright - Mike Ljung. - Všechna práva vyhrazena